莪术

来自医学百科
莪术
é Shù
莪术
别名 温莪术、蓬莪术、山姜黄、芋儿七、臭屎姜、蓝心姜、黑心姜、姜七、蓬莪茂、蓬药、广茂、蓬术、青姜、羌七、广术、文术
功效作用 行气破血,消积止痛。用于燀痞块瘀血经闭食积胀痛;早期宫颈癌
英文名 Rhioxma Curcumae Aeruginosae
始载于 雷公炮炙论
毒性  
归经 脾经肝经
药性
药味

莪术 é zhú

莪术(《医学入门》),又名:山姜黄、绿姜。 

简介

[出处]《药性论》。

[中药材学名Rhizoma Curcumae。

[基原]本品为单子叶植物姜科 Zingiberaceae 蓬莪术 Curcuma phaeocaulis Val. ,或温郁金(又称温莪术) C. wenyujin Y. H. Chen et C. Ling ,广西莪术(又称桂莪术) C. kwangsiensis S. lee et C. F. Liang 的干燥根茎

[植物形态]

多年生宿根草本。根茎卵圆形块状,侧面有圆柱状的横走分枝,根系细长,末端膨大成长卵形块状。叶片长圆状椭圆形或狭卵形,长13~24厘米,宽7~11厘米,叶脉中部具紫色晕;叶柄长约为叶片的1/3,下延成鞘,叶耳形小。圆柱状穗状花序,长约14厘米,具总梗,花密;苞片卵圆形,顶端苞片扩展,亮红色,腋内无花;花萼白色,具3钝齿;花冠裂片3,上面1片较大,顶端略成兜状,唇瓣圆形,淡黄色,先端3浅圆裂,中间裂瓣先端微缺。蒴果卵状三角形,光滑。种子长圆形。具假种皮。花期3~5月。

野生于山间或村边林下草地。分布福建、广东、广西、浙江、台湾、云南、四川等地。

莪术,别名蓝心姜黑心姜姜七。多年生草本,全株光滑无毛。叶椭圆状长圆形至长圆状披针形,长25~60cm,宽10~15cm,中部常有紫班;叶柄较叶片为长。花茎由根茎单独发出,常先叶而生;穗状花序长约15cm;苞片多数,下部的绿色,缨部的紫色;花萼白色,顶端3裂;花冠黄色,裂片3,不等大;侧生退化雄蕊小;唇瓣黄色,顶端微缺;药隔基部具叉开的矩。蒴果狼状三角形。花期3~5月。

生于山谷、溪旁及林边等的阴湿处。主产广西、四川。

莪术原名蓬莪荗。始载《药性论》,马志谓:“蓬莪荗生西戎及广南诸州。叶似襄荷,子似干椹,荗在根下并生,一好一恶,恶者有毒”。苏颂谓:“根如生姜,而荗在根下,似鸡鸭卵,大小不常。九月采,削去粗皮,蒸熟暴干用”。据考证,《证类本草》有“端州蓬莪术”、“温州蓬莪术”二图,后者为今之温莪术。古代本草收载之莪术非为一种植物。

【其他名称】篷莪荗、篷莪、蓬术、羌七、广术、黑心姜、文术、山姜黄、绿姜。

【拉 丁 名】Rhizoma Curcumae Curcuma zedoaria(Berg.) Rosc.

[采制贮藏]秋冬两季,茎叶枯萎后采挖,除去地上部分,须根,鳞叶,洗净,蒸或煮至透心,晒干,切片,置干燥处,防蛀,以备生用或醋制用。

化学成分】根茎含挥发油1~1.5%。油中主成分为倍半烯类”。从根茎分得的倍半倍萜有蓬术环氧酮、蓬莪术酮、蓬莪术环二烯、蓬莪术烯、蓬莪术环二烯酮、异蓬莪术环二烯酮、篷莪术烯酮、表蓬莪术环二烯酮、姜黄二酮、姜黄醇酮、姜黄环氧奥烯醇、原姜黄环氧奥烯醇、异姜黄环氧奥烯醇、姜黄环氧奥醇、姜黄奥二醇。还含姜黄素、去氢姜黄二酮。干根含淀粉约64%。

【性状】根茎圆锥形,上端较尖,下端钝圆,长2~6cm,直径2~3cm。表面淡黄色,稍皱缩,有明显的环节,节上有鳞片样叶柄残基,并有圆点状根痕。质坚实,断面黄绿色,内皮层环圆形,中柱占大部分。气微香,味苦辣。

性味归经】辛、苦,温。归肝、脾经

【功效主治】

1)破血行气止痛:本品功效与三棱相似,但温通力较大,可治疗血滞经闭腹痛腹部包块、积聚。

2)积散结:本品能行气消积止痛,用于饮食积滞、胸腹满闷作痛。

3)破血祛瘀,妇女闭经,或痰湿淤血凝结而成的症瘕癖块

4)行气止痛:适于饮食失调,脘腹涨满疼痛之证。适当配伍,虚症、实症均可。

【用法用量】水煎服,3~15g;或入丸,散。 醋制后,可加强祛瘀止痛作用。 外用适量。

[药方选录]

1.治疗泌尿系结石:莪术15g,三棱15g,穿山甲9g,皂刺9g,牛膝12g,生薏仁15g,青皮枳壳各9g。水煎服,每日剂。

2.治疗精神科血瘀证患者:莪术、赤芍、大黄,按10:3:3的比例加工提炼成达营片(每片含生药8g),每次口服6~8片,日3次,30天为1疗程。

【使用注意】孕妇、月经过多者忌用。气血两虚,脾胃薄弱无积滞者慎服。

【生长地区】野生于山间或村边林下草地。分布福建、广东、广西、浙江、台湾、云南、四川等地。

【是否医保用药】医保

【是否非处方药】处方

【别名】温莪术、蓬莪术、山姜黄、芋儿七、臭屎姜

【制法】

莪术:除去杂质,略泡,洗净,蒸软,切薄片,干燥。

醋莪术:取净莪术,照醋煮法(附录Ⅱ D)煮至透心,取出,稍凉,切厚片,干燥。

【性状】

蓬莪术:呈卵圆形、长卵形、圆锥形或长纺锤形,顶端多钝尖,基部钝圆,长2~8cm,直径1.5~4cm。表面灰黄色至灰棕色,上部环节凸起,有圆形微凹的须根痕或有残留的须根,有的两侧各有1列下陷的芽痕和类圆形的侧生根茎痕,有的可见刀削痕。体重,质坚实,断面灰褐色至蓝褐色,蜡样,常附有灰棕色粉末,皮层与中柱易分离,内皮层环纹棕褐色。气微香,味微苦而辛。

广西莪术:环节稍凸起,断面黄棕色至棕色,常附有淡黄色粉末,内皮层环纹黄白色。

温莪术:断面黄棕色至棕褐色,常附有淡黄色至黄棕色粉末。气香或微香。

【鉴别】本品横切面:木栓细胞数列,有时已除去。皮层散有叶迹维管束;内皮层明显。中柱较宽,维管束外韧型,散在,沿中柱鞘部位的维管束较小,排列较密。薄壁细胞充满糊化淀粉粒团块,薄壁组织中有含金黄色油状物的细胞散在。

【含量测定】照挥发油测定法(附录Ⅹ D)测定。本品含挥发油不得少于1.5% (ml/g)。

【功能主治】行气破血,消积止痛。用于燀瘕痞块瘀血经闭,食积胀痛;早期宫颈癌

【摘录】《中国药典》

【选方】

①治一切冷气,抢心切痛,发即欲死,久患心腹痛时发者:蓬莪术二两(醋煮),木香一两(煨)。为末,每服半钱,淡醋汤下。(《卫生家宝方》)

②治小肠脏气非时不可忍:蓬莪茂,研末,空心,葱酒服一钱。(《杨氏护命方》)

③治奔豚疝瘕;蓬莪术、肉桂小茴香各等分。为末服。(《本草汇言》)

④治吞酸吐酸:蓬莪术一两,川黄连五钱(吴茱萸五钱,同煮,去吴茱萸)。水煎服。(《丹溪心法》)

⑤治妇人血气痛游走及腰痛:蓬术(切片)、干漆(研碎)各二两。上同炒令漆焦香,取出漆不用,只用蓬术为末,温酒调下三钱,腰痛用胡桃酒下,游走痛,冷水调下。(《普济方》) 

药理作用

1.抗肿瘤作用:莪术油制剂在体外对小鼠艾氏腹水癌细胞、615纯系小鼠的L615白血病及腹水型肝癌细胞等多种瘤株的生长有明显抑制和破坏作用。100%阿莪术注射液0.3-0.5ml给小鼠腹腔注射,对肉瘤S180。有较好的疗效,抑瘤率达50%以上。从莪术挥发油中得到的单体,莪术醇和莪术二酮75mg/kg皮下注射时,对小鼠肉瘤S37,宫颈癌U14、艾氏腹水癌(ECA)均有较高的抑制率,肿瘤明显缩小者,可见瘤组织周围纤维细胞增多,内有一层淋巴细胞吞噬细胞包围肿瘤细胞免疫反应出现。在电镜下,治疗组肿瘤细胞表现核质比例减少,核外形趋向正常,染色质核仁和染色质间颗粒数量减少,故认为莪术对小鼠肉瘤的细胞核代谢有抑制作用。体外试验证明莪术醇及莪术二酮对艾氏腹水癌细胞有明显破坏作用,能使其变性坏死。不同浓度的莪术油注射液对瘤细胞均有明显的直接破坏作用,有作用快而强的特点,瘤细胞数越多,杀灭90%的瘤细胞所需的药液浓度就越大。莪术抗癌作用的方式既有直接作用,也有宿主的免疫反应参与。临床以莪术油作瘤内注射治疗宫颈癌,治疗后可见瘤组织坏死脱落,局部淋巴细胞浸润,部分病例肿块消失,宫颈光滑,提示莪术有直接杀瘤细胞的作用。

病理切片中则见到有密集的小淋巴细胞围绕癌细胞,淋巴窦中有大量的窦细胞组织增殖血液中淋巴细胞有显著的升高,这些均提示有效病例中宿主有明显的免疫反应。莪术抗癌作用的原理,莪术油除能直接杀瘤作用外,还能增强瘤细胞免疫原性,从而诱发或促进机体对肿瘤的免疫排斥反应,实验证明用莪术处理的ECA及L615。瘤苗进行主动免疫,确实能使部分动物获得明显的保护效应。进一步研究证明莪术L615瘤株的主动免疫保护效应具有一定的特异性,因为经莪术L615瘤免疫的动物,不能产生对L795(是615系小鼠的一株新的肉瘤白血病)的交叉免疫保护效应。一些对L615具有明显免疫力的莪术瘤苗免疫组动物,尽管能耐受10(-3 )× 10个L615细胞的多次攻击,却死于3 × 10个 L759瘤细胞。且这种免疫保护效应具有一定的稳定性,一旦建立后,能够维持相当长(10-13个月)的时间,但不能传给子代,因为其子代绝大多数(93/94)不能耐受105-3×105个L615细胞的攻击,均发生典型的L615,白血病而死亡,平均存活时间也未见延长、说明亲代的这种免疫保护效应是后天获得而不能传给子代。用纯系雌性 T-739 小鼠观察莪术油对肺腺癌(LA-795)的放射增敏作用,实验结果证明,用莪术油腹腔注射加照射组比单纯照射组有明显的肿瘤生长延迟效果,可使放射治疗效果提高42%,达到中等增敏作用。

2.抗早孕作用:莪术根茎的醇浸膏及其有效成分(单萜类和倍半萜类化合物)对大鼠、小鼠有非常显著的抗早孕作用,对犬也有一定抗着床效果。以莪术油的止孕作用最显著,小岚腹腔注射和皮下注射600-900mg/kg莪术油,其抗着床和抗早孕效果为7%-90%,家兔腹腔注射80mg/kg莪术油,抗着床效果为80%,经阴道注药400mg/kg的抗着床效果为100%,一般于受孕2-5天给药,即出现胚胎死亡,吸收或阻止胚胞着床。而受孕7-10天给药则引起流产死胎,挥发油经皮下、腹腔、阴道给药均有一定止孕效果,只是药物起效快慢有所不周.腹腔注射起效快,阴道给药起效慢,腹腔给药量小于阴道给药量5倍。从莪术煎利灌胃小鼠,同样有止孕效果。莪术油对小鼠止孕的过程是阻止胚胞着床、使之停止发育,可见萎缩退化的胚胞游离在宫腔内,有的胚胞着床后死亡,正处于被吸收过程。

3.抗菌作用:莪术挥发油试管内能抑制金黄色葡萄球菌。β-溶血性链球菌、大肠埃希菌伤寒杆菌霍乱弧菌等的生长。

4.升高白细胞的作用:小鼠腹腔注射莪术油10ml/kg,莪术醇0.3% 10ml/kg,连续8d后,可明显对抗由腹腔一次注射环磷酰胺150mg/kg所引起的白细胞减少,并促进白细胞回升,提示莪术有一定的升高白细胞作用。

5.对心血管的作用:莪术增加股动脉血流量的作用在活血化瘀药中最为明显,血流量峰值增加252%,用药10分钟后血流量增加36.0%,血管阻力减少66.4%,以莪术油注射液静脉滴注治疗血栓闭塞性脉管炎的血瘀患者,随着病人临床症状的好转,肢体血流图也见到明显改善。

6.对胃肠平滑肌的影响:离体兔肠试验发现,低浓度莪术,使肠管紧张度升高,高浓度时,反而使肠管舒张

7.保肝作用:莪术醇提取物及挥发油对四氯化碳(CCI4)硫代乙酰胺(TAA)引起的小鼠丙氨酸转氨酶(ALT)升高有明显的降低作用,使磺溴酞钠(BSP)潴留量减少,相应肝组织病变减轻。

8.对急性肾功能衰竭的作用:家兔用50%甘油盐水15ml/kg皮下注射引起急性肾功能衰竭,对照组肉眼可见肾肿胀增大,呈紫暗色,活体显微镜低倍镜观察,可见较多的呈紫暗色条状血管淤滞毛细血管血流停滞或减慢,静脉给莪术注射液每日ml/kg,共3天后肉眼未见肾明显肿胀,紫暗色减浅或已恢复正常,活体镜下可见条状血管淤滞消失,毛细血管血流加快病理切片(FIE)对照组见有广泛的近曲、远曲小管上皮细胞空泡变性或混浊肿胀,肾小管管腔闭塞,部分小管上皮破坏脱落,管腔内有较多管型存在,部分血管内有血液淤滞,莪术注射后48小时上述病理改变都明显减轻,曲管的上皮细胞空泡和混浊肿胀显著减轻,肾小管腔内的管型极少或消失,小血管内的血液淤滞减少或消失,肾小球毛细血管管腔扩大。一般家兔注射甘油后约12小时出现酱红色小便,尿量显著减少,有的无尿,精神委靡,不食,都在24-48小时内死亡,而莪术组24小时后尿量增多,虽尿色也呈酱红色,但到 48-72小时后尿色基本恢复淡黄色,并无死亡。

9.抑制血小板聚集和抗血栓形成:莪术水提取液9.0g/kg/天给大鼠灌胃,共7天对ADP诱导的血小板聚集有显著的抑制作用,并能明显降低血液粘度,以及缩短红细胞的电泳时间。其水提醇沉注射液1.13g/kg静脉注射对大鼠体内血栓形成也有非常显著的抑制作用。

10.抗炎作用:小鼠灌服温郁金挥发油 200mg/kg对醋酸产生的腹膜炎有非常显著的抑制作用,小鼠腹腔注射温郁金挥发油200mg/kg对烫伤性局部水肿有明显抑制作用,腹腔注射100m/kg对巴豆油引起的耳部炎症有明显抑制作用,大鼠腹腔注射挥发油75mg/kg/天,9天后对皮下棉球肉芽肿增生有明显抑制作用。

11.体内过程:3H-莪术醇口服吸收迅速完全,大鼠灌服后5分钟血中即可测到本品,15分钟达高峰,可维持l小时左右,半衰期t1/2。为33分钟,t1/2β为12.5小时。体内分布以肝、肾浓度最高,为其他组织的2-2.5倍,且可透过血脑屏障,主要从尿排泄胆汁也有排泄。存在肝肠循环现象。

12.毒性:莪术醇提取物,小鼠口服的半数致死量为86.8±12g(生药)/kg。

{炮制}

1.1.莪术《本草图经》:“削去粗皮,蒸熟暴干用""用时热灰火中煨令透熟,乘热入臼中捣之,即碎如粉。”

1.2.《博济方》:“捣为末。”

1.3.《朱氏集验方》:“去皮切片。”

1.4.《卫生宝鉴》:“铡开捣细。”

现行,取原药材,除去杂质,大小个分开,洗净,润透或置笼屉内蒸软后切薄片,干燥。生品行气止痛,破血祛瘀力甚。

2.1.醋莪术 《雷公炮炙论》:“凡使,于砂盆中用醋磨令尽然后于火畔吸令干,重筛过用。”

2.2.《校注妇人良方》:“醋浸炒。”

2.3.《普济方》:“醋煮,切片,焙干,为末。”

2.4.《幼幼集成》:“去毛,醋浸,煨熟。”

现行,取净莪术置锅中,加米醋与适量水浸没,煮至醋液被吸尽,切开无白心时,取出稍晾,切厚片,干燥。每莪术100kg用米醋20kg。醋炙后主入肝经血分,增强散瘀止痛的作用。

3.1.酒莪术《开宝本单》:“酒研服之。”

3.2.《丹溪心法》:“酒洗,炒。”

现行,取净莪术片,置锅内,用微火加热,炒热后,均匀喷入酒,继续炒干,取出晾凉。每莪术片0.5kg,用酒0.06kg。

饮片性状:莪术为类圆形或椭圆形薄片,表面黄绿色或棕褐色,有黄白色的内皮层环纹及淡黄棕色的点状维管束。周边灰黄色或棕黄色。气微香,味微苦而辛。醋莪术形如莪术片,色泽较黯,微黄色,偶有焦斑,角质状,具蜡样光泽,质坚脆,略有醋气。酒莪术形如莪术片,色泽略深,微有酒气。贮干燥容器内,置通风干燥处,防蛀。醋莪术、酒莪术密闭,置阴凉干燥处。 

中药化学成分

1.莪术根茎含挥发油,油中主成分为莪术呋喃烯酮(curzenone)占44.93%,龙脑(borneo1)占4.28%,大牻牛儿酮(pormacrone)占6.16%,还含α-和β-蒎烯(pinene),樟烯(camphene),柠檬烯(limonene),l,8-按叶素(l,8-cineole),松油烯(terpinen),异龙脑(isborneol),丁香烯(caryophyllene),姜黄烯(curcumene),丁香烯环氧化物(caryophyllene epoxide),姜黄酮(turme),芳姜黄酮(ar-turmerone),莪术二酮(cudione)以及莪术烯醇(curcurmenol),异莪术烯醇(isourecumenol)等。另含二呋喃莪术烯酮(difurocumenone),莪术二醇(aerugi-diol)。又含抗氧化剂活性的姜黄素类(curcuminoids)化合物

2.广西莪术根茎含挥发油,油中主成分为龙脑占11.33%,莪术呋喃酮占9.92%,大牻牛儿酮占7.0%,莪术醇(curcumol)占4.15%,还含α-和β-蒎烯,樟烯,柠檬烯,1,8-桉叶素,松油烯,异龙脑,松油醇(terpineol),丁香烯,丁香油酚(eugenol),姜黄烯,姜黄酮,芳姜黄酮,莪术二酮以及芳樟醇(linalool),β-及δ榄香烯(elemene),葎草烯(humulene),钓樟薁(linderazulene),异莪术烯醇等。又含桂莪术内酯(gweicurculactone),β-谷甾醇(β-sitosterol),胡萝卜甙(daucosterol),棕榈酸(palmiticl acid),以及锌、铁、钛、镍、钡、锶、铅、镉、铜、铬、铝等微量元素

3.温郁金根茎含挥发油,油中主成分为大牻牛儿酮占20.35%,莪术二酮占14.76%,莪术醇占7.66%,还含α-及β-蒎烯,樟烯,柠檬烯,1,8-桉叶素,龙脑,异龙脑,樟脑(camphor),松油醇,丁香烯,丁香油酚,姜黄烯,姜烯(zingiberene),莪术呋喃烯酮,姜黄酮。另含温郁金萜醇(Wenjin),莪术呋喃二烯(fu-ranodiene),(1R,10R)-环氧-左旋-l,10-二氢莪术二酮 [(1R,10R)-epox-(-)-1,10-dihydrocurdione],(4S,5S)大牻牛儿酮4,5-环氧化物[(4S,5S)-germacrone-4,5-epoxide],莪术双环烯酮(curcumenone),(IS,10S),(4S,5S)大牻中儿酮-1(10),4-双环氧化物[(IS,10S),(4S 5S)-germacrone-l(10),4-diepoxi-de], 温郁金螺内酯(curcumalactone),姜黄素(curcumin),去甲氧基姜黄素(desmethoxycurcumin),双去甲氧基姜黄素(bisdethoxy curcumin),β-谷甾醇。 

考证

本品始载于《雷公炮炙论》。

1.《新修本草》姜黄条云“西戎人谓之蒁药。”说明当时莪术与姜黄是混称的。

2.《本草拾遗》曰:“一名蓬莪,黑色;二名蒁,黄色;三名波杀,味甘有大毒。”“蓬莪”可能是指莪术 Curcuma aeruginosa Roxb.(根茎断面墨绿,干时黑色);“蒁”可能包括温郁金 C.wenyujin Y.H.Chen et C.Ling(根茎断面黄色);“波杀”有大毒,应不是姜黄属植物。

3.《本草图经》云:“蓬莪茂生西戎及广南诸州,今江、浙或有之。三月生苗在田野中。其茎如钱大,高二三尺。叶青白色,长一二尺,大五寸已来,颇类蘘荷。五月有花,作穗,黄色,头微紫。报如生姜而茂在根下,似鸡鸭卵,大小不常。”并附“端州蓬莪茂”和“温州蓬莪茂”图。温州蓬莪茂即今之温郁金,端州蓬莪茂应为广西莪术 C.kwangsiensis S.G.Lee et C.F.Liang。 

使用注意

莪术有耗气伤血之弊,中病即止,不宜过量或久服。月经过多及孕妇忌服。

1.《雷公炮制药性解》:“虚人禁之。”

2.《本草正》:“性刚气峻,非有坚顽之积,不宜用。”

3.《药性通考》:“乃攻坚之药,可为佐使,而不可久用。”

4.《本草害利》:“凡经事先期,及一切血热为病者忌之。”

{制剂}:

1.莪术栓:莪术挥发油4ml,乙醇5ml,吐温-80 4ml,冰片0.1g,蜂蜡5g,香果脂适量,并制成100g。取莪术挥发油加吐温-80搅匀;另取冰片溶于乙醇内,将两者充分混匀。另将香果酯置蒸发皿内,在水浴上加热至全部熔化,加入蜂蜡细末,待熔化后搅匀。再将上述混合的药液加入熔化的基质内,搅拌均匀,趁热倾入预先涂上润滑剂的阴道栓模内,冷凝后削去多余栓块。每颗约0.5g。功能行气破血,消积止痛,消瘀。用于治疗宫颈癌及子宫颈糜烂。(《江西省医院制剂规范》)

2.莪术油软膏:莪术油65g,亲水性基质适量。取莪术油,加尼泊金乙酯1g与亲水性基质适量,制成1000g。搅匀,即得。本品为亲水性基质的乳白色软膏,有莪术油的特殊香气。含挥发油量不得低于标示量的77.0%。功能消炎消肿止痒。用于外阴瘙痒外阴炎。外涂息处,每日l-2次。《浙江省药品标准》1983年)

3.莪术醇注射液:莪术醇7.5g,无水乙醇75ml,苯甲醇30ml,注射用水100ml,丙二醇适量。取莪术醇溶解在无水乙醇中,加苯甲醇及丙二醇,然后慢慢加入注射用水并不断搅拌,最后加丙二醇至1000ml,以3号垂熔滤球抽滤至清,分装成每支5ml,100℃热压灭菌30min,即得。功能抗癌。用于各种癌症肌内注射,每次-10ml,每日1次。[《药学通报》1980, 15(11):ll]

{药论}:

1.论莪术行气破血之功:

1.1.缪希雍:“心腹痛者,非血气不得调和,即是邪客中焦所致。中恶疰忤鬼气,皆由气不调和,脏腑壅滞,阴阳乖隔,则疫疬疰忤鬼气,得以凭之。茂气香烈,能调气通窍,窍利则邪无所容而散矣。解毒之义,亦同乎是。其主霍乱冷气吐酸水及饮食不消,皆行气之功也,故多用酒磨。又疗妇人血气结积,丈夫奔豚,入肝破血行气故也,多用醋磨。”(《本草经疏》)

1.2.贾所学:“蓬术味辛性烈,专攻气中之血,主破积消坚,去积聚癖块,经闭血瘀,扑报疼痛。与三棱功用颇同,亦勿过服。”(《药品化义》)

2.论莪术益气之功在于疏气:

2.1.王好古:“蓬莪茂色黑,破气中之血,入气药发诸香,虽为泄剂,亦能益气,故孙用和治气短不能接续。所以大小七香丸、集香丸散及汤内多用此也。”(《汤液本草》)

2.2.蒋溶:“破气中之血,血涩于气中则气不通,此味能疏阳气以达于阴血,血达而气乃畅,放前人谓之益气。”(《萃金裘本草述录》)

2.3.高鼓峰:“广茂即莪术,凡行气破血,消积散结皆用之。属足厥阴肝经气分药,大破气中之血,气血不足者服之,为祸不浅。好古言孙尚药用治气短不能接续(《经》)言短气不足息者下之,盖此之谓也。然中气虚实天渊,景宜详审),此短字乃是胃中为积所壅,舒气不长,似不能接续,非中气虚短不能接续也。若不足之短而用此,宁不杀人?”(《医家心法》)

3.论虚人用莪术宜兼补益之品:

3.1.缪希雍:“蓬获莪行气破血散结,是其功能之所长,若夫妇人、小儿气血两虚,脾胃素弱而无积滞者,用之反能损真气,使食愈不消而脾胃益弱。即有血气凝结、饮食积滞,亦当与健脾开胃、补益元气药同用,乃无损耳。”(《本草经疏》)

3.2.黄凯钧:“虚人服之积未去而真已耗,须兼参术,庶几焉耳。”(《药笼小品》)

{集解}:

1.《开宝本草》:“蓬莪茂,生西戎及广南诸州。子似干棋,叶似蘘荷,茂在根下,并生。一好一恶,恶者有毒。西戎人取之,先放羊食,羊不食者弃之。”

2.《植物名实图考》:“蓬莪术,《嘉祐本草》始著录。宋《图经》:江浙或有之。颇类蘘荷,莪在根下,如鸭鸡卵。今所用者即此。昔人谓郁金、姜黄、莪术三物相近,其实性不同,形亦全别。” 

动植物形态

1.莪本,多年生草本,高80-150cm。主根茎陀罗状至锥状陀罗形,侧根茎指状,内面黄绿色至墨绿色,或有时发蓝色,须根末端膨大成肉质纺锤形,内面黄绿或近白色。叶鞘下段常为褐紫色。叶基生,4-7片;叶柄短,为叶片长度的1/3-1/2或更短;叶片长圆状椭圆形,长20-50cm,宽8-20cm,先端渐尖至短尾尖,基部下延成柄,两面无毛,上面沿中脉两侧有1-2cm宽的紫色晕。穗状花序圆柱状,从根茎中抽出,长12-20cm,有苞片20多枚,上部苞片长椭圆形,长4-6cm,宽1.5-2cm,粉红色呈紫红色;中下部苞片近圆形,长2-3.5cm,宽1.5-3.2cm,淡绿色至白色。花期4-6月。

2.广西莪术,多年生草本,高50-110cm。主根茎卵圆形,侧根茎指状,断面白色或微黄色。须根末端常膨大成组锤形块根,断面白色。叶基生,叶柄为叶片长度的1/4,被短柔毛;叶鞘长10-33cm,被短柔毛;叶2-5片,直立,叶片长椭圆形,长14-39cm,宽4.5-7(-9.5)cm,先端短尖至渐尖,基部渐狭,下延,两面密被粗柔毛,有的类型沿中脉两侧有紫晕。稳状花序从根茎中抽出,圆柱形,先叶或与叶同时抽出,长约15cm,直径约7cm,花序下的苞片阔卵形,淡绿色,上部的苞片长圆形,淡红色;花萼白色,长约Icm,一侧裂至中部,先端有3钝齿;花冠近漏斗状,长2-2.5cm,花瓣3,粉红色,长圆形,后方的1片较宽,先端略成兜状;侧生退化雄蕊花瓣状,淡黄色,唇瓣近圆形,淡黄色,先端3浅圆裂,花药基部有距;子房被长柔毛,花柱丝状,柱头头状,有毛。花期5-7月。

3.温郁金,原植物参见“郁金”条。 

生药材鉴定

性状鉴别(1)莪术:根茎类圆形、卵圆形、长圆形,顶端多钝尖,基部钝圆,长2-5cm,直径1.5-2.5cm。表面土黄色至灰黄色,上部环节明显,两侧各有1列下陷的芽痕和类圆形的侧生根茎痕;体重,质坚实,断面深绿黄色至棕色,常附有棕黄色粉末。皮层与中柱易分离。气微香,味微苦而辛。

(2)广西莪术:根茎类圆形、卵圆形或长卵形,顶端钝尖,基部钝圆,长3.5-6.5cm,直径2-4.5cm。表面土黄色或土棕色,环节明显成不见,有点状须根痕,两侧各有1列下陷的芽痕和侧生根茎痕,侧生根茎痕较大,位于下部。质坚重,断面棕绿或棕黄色,内皮层环纹黄白色,皮层易与中柱分离,可见条状或点状维管束,气香,味微苦、辛。

(3)温郁金:根茎长卵圆形或长圆形,顶端长尖,基部多钝圆,长3.5-8cm,直径2-4cm。表面灰棕色或灰黄色,上部环节凸起,基部有下陷的须根痕,可见短的须根,有刀削痕。质坚实,断面灰黄色或黄棕色,常附有淡黄色或黄棕色粉末,可见点状或条状维管束。气香,味辛、苦。 均以质坚实、气香者为佳。

显微鉴别,广西莪术根茎横切面:木栓细胞数列,有时已除去。皮层散有叶迹维管束;内皮层明显。中柱较宽,维管束外韧型,散在,沿中柱鞘部位的维管束较小,排列较密。薄壁组织中散有油细胞,含有金黄色油状物。薄壁细胞充满糊化淀粉团块。 

中药化学鉴定

理化鉴别,(1)参见“郁金”条。(2).吸收度检查:取本品中粉30g,加氯仿10ml,超声处理40min或冷浸24小时,滤至10ml量瓶中,用氯仿洗涤并稀释至刻度,摇匀。本溶液在242nm处有最大吸收,其吸收度不得低于0.45。

品质标志:《中华人民共和国药典》1995年版规定,本品含挥发油不得低于1.5%(ml/g)。 

副反应

本制剂肿瘤局部注射时,可有刺激性疼痛,静脉注射时偶有静脉炎发生,使静脉阻塞;静脉滴注时未发现有任何明显不良反应。个别病人用药后有恶心头晕过敏反应,但血象无变化。推注过快会出现胸闷、面部潮红、呼吸困难等症状,口腔均有酸辣气味感。肝肾功能对照检查均未见异常。 

抗癌介绍

关于莪术抗癌的作用方式既有直接作用,也有宿主的免疫反应参与。在临床观察中发现莪术油瘤体内注射,部分癌组织坏死脱落,宫颈变得光滑,达到临床治愈,这些形态学改变,提示莪术有直接杀癌作用。另在病理切片中见到有密集的小淋巴细胞围绕癌细胞,淋巴窦中有大量的窦细胞组织增殖,血液中在用莪术后淋巴细胞有明显的升高等均提示有效病例中宿主有明显的免疫反应。

细胞病理学研究证明:癌症病人血液呈高凝状态,癌瘤周围及癌灶内有大量纤维蛋白沉积,并形成纤维蛋白网络,致使抗癌药物免疫活性细胞不易深入瘤内,影响抗肿瘤效果,而活血化瘀药物能改变这种病理状态,直接或间接有利于肿瘤的治疗。 

莪术──广西莪术

莪术──广西莪术

RhizomaCurcumae Kwangsiensis

(英)Kwangsi Turmeric Rhizome

别名 桂莪术、毛莪术。

来源 为姜科植物桂莪术Curcuam kwangsiensis S.G.Leset C.F.Liang的根茎。

植物形态 多年生草本,高50~110cm。叶片4~7,二列,长椭圆形,长8~13cm;樱部苞片长椭圆形,先端粉红色至淡紫色,腋内无花,中下部苞片卵圆形,淡绿色,腋内有花2至数朵;萼筒白色;花冠近漏斗状,长约2.5cm,花瓣3,粉红色,长圆形,上方一片较大,先端成兜状;微生退化雄蕊形态与花瓣相似,淡黄色。花期4~9月。

生于向阳山坡地、沟边、林缘,野生或栽培。主产广西。

性状 根茎长圆形或长卵形,长3.5~7cm,直径1.5~3cm,基部圆钝,顶端钝尖。表面黄棕色至灰色,光滑,环节明显或不见,有点状须根痕或残留须根,两侧各有一列下陷的芽痕和根茎痕。质坚重。气香、味微苦辛。

化学成分 含挥发油,油中含a-蒎烯、莰烯、蒎烯、柠檬烯、1-8-桉油素、a-松油烯、芳樟醇、龙脑、樟脑、乙酸芳樟酯、丁香酚等。

性味 性温,味苦、辛。

功能主治 见莪术。