淫羊藿

来自医学百科
淫羊藿
Yín Yánɡ Huò
淫羊藿
别名 三枝九叶草、仙灵脾、牛角花、三叉风、羊角风、三角莲、刚前、仙灵毗、放杖草、弃杖草、千两金、干鸡筋、黄连祖、铜丝草、铁打杵、三叉骨、肺经草、铁菱角、桂鱼风、铁铧口、铁耙头、鲫鱼风、羊藿叶、乏力草、鸡爪莲
功效作用 补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛更年期高血压
英文名 Herb of Shorthorned Epimedium, Herb of Sagittate Epimedium, Herb of Pubescent epimedium,Herb of Korean Epimedium,Epimedium Herb
始载于 神农本草经
毒性 无毒
归经 肝经肾经
药性
药味

【来源】为小檗科植物心叶淫羊藿,淫羊藿(Epimedium brevicornum Maxim.)、箭叶淫羊藿(Epimedium sagittatum (Sieb.et Zucc.) Maxim.) 、柔毛淫羊藿(Epimedium pubescens Maxim.)、巫山淫羊藿(Epimedium wushanense T.S.Ying)、或朝鲜淫羊藿(Epimedium koreanum Nakai)的干燥地上部分。夏、秋季茎叶茂盛时采割,除去粗梗及杂质,晒干或阴干。

异名

刚前(《本经》),

仙灵脾(《雷公炮炙论》),

仙灵毗(《柳柳州集》),

放杖草、弃杖草、千两金、干鸡筋、黄连祖(《日华子本草》),

三枝九叶草(《本草图经》),

牛角花、铜丝草、铁打杵(《贵州民间方药集》),

三叉骨、肺经草、铁菱角(《湖南药物志》),

羊合叶

洋火叶。

【科属】

域: 真核域 Eukarya

界: 植物界 Plantae

门: 被子植物门 Magnoliophyta

纲: 双子叶植物纲 Magnoliopsida

目: 毛茛目 Ranunculales

科: 小檗科 Berberidaceae

属: 淫羊藿属 Epimedium 

植物形态

1.淫羊藿

多年生草本,高30~40厘米。根茎长,横走,质硬,须根多数。叶为2回出复叶,小叶9片,有长柄,小叶片薄革质,卵形至长卵圆形,长4.5~9厘米,宽3.5~7.5厘米,先端尖,边缘有细锯齿,锯齿先端成刺状毛,基部深心形,侧生小叶基部斜形,上面幼时有疏毛,开花后毛渐脱落,下面有长柔毛。花4~6朵成总状花序,花序轴无毛或偶有毛,花梗长约1厘米;基部有苞片,卵状披针形,膜质;花大,直径约2厘米,黄白色或乳白色;花萼8片,卵状披针形,2轮,外面4片小,不同形,内面4片较大,同形;花瓣4,近圆形,具长距;雄蕊4;雌蕊1,花柱长。蓇葖果纺锤形,成熟时2裂。花期4~5月。果期5~6月。生长于多荫蔽的树林及灌丛中。分布黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、江西、湖南、广西、四川、贵州、陕西、甘肃。 

2.心叶淫羊藿

多年生草本,高30~40厘米。形与上种相似,但小叶片卵圆形或近圆形,长2.5~5厘米,宽2~4厘米,先端宽阔锐尖,边缘具锯齿,基部深心形,侧生小叶不对称,外侧有小尖头。花成聚伞状圆锥花序,花梗有腺毛;花通常白色。花期6~7月。果期8月。

生于阴湿的山沟中。分布山西、陕西、甘肃、青海、广西、湖南、安徽等地。 

3.箭叶淫羊藿

多年生草本,高30~50厘米。根茎匍行呈结节状。根出叶1~3枚,3出复叶,小叶卵圆形至卵状披针形,长4~9厘米,宽2.5~5厘米,先端尖或渐尖,边缘有细刺毛,基部心形,侧生小叶基部不对称,外侧裂片形斜而较大,三角形,内侧裂片较小而近于圆形;茎生叶常对生于顶端,形与根出叶相似,基部呈歪箭状心形,外侧裂片特大而先端渐尖。花多数,聚成总状或下部分枝而成圆锥花序,花小,直径仅6~8毫米,花瓣有短距或近于无距。花期2~3月。果期4~5月。

生于山坡竹林下或路旁岩石缝中。分布浙江、安徽、江西,湖北、四川、台湾、福建、广东、广西等地。 

4.柔毛淫羊藿

叶下表面及叶柄密被绒毛状柔毛。 

5.巫山淫羊藿

小叶片披针形至狭披针形,长9~23cm,宽1.8~4.5cm;先端渐尖或长渐尖,边缘具刺齿,侧生小叶基部的裂片偏斜,内边裂片小,圆形,外边裂片大,三角形,渐尖。下表面被绵毛或秃净。 

6.朝鲜淫羊藿

小叶较大,长4~10cm,宽3.5~7cm,先端长尖。叶片较薄。 

7.云南淫羊藿

其原植物为尖叶淫羊藿,叶为3小叶或单叶,小叶片狭长,叶背有柔毛。总状花序具10~15朵花,小花梗长而无毛,距较内部的花萼长一倍。 

药食用途

【炮制】淫羊藿:拣净杂质,去梗,切丝,筛去碎屑。炙淫羊藿:先取羊脂袖置锅内加热熔化,去渣,再加入淫羊藿微炒,至羊脂油基本吸尽,取出放凉。(每淫羊藿100斤,用炼成的羊脂油25斤)

性味归经】辛、甘,温。归肝、肾经。

【功能主治】补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛;更年期高血压

【应用】

1. 用于肾虚阳痿、遗精早泄、腰膝痿软、肢冷畏寒。治阳痿遗泄,可配仙茅山萸肉肉苁蓉等品;治腰膝痿软,可配杜仲巴戟天狗脊等品。

2. 用于寒湿痹痛或四肢拘挛麻木。治风湿痹痛偏于寒湿者,以及四肢麻木不仁或筋骨拘挛等,可与威灵仙、巴戟天、肉桂当归川芎配伍

【用法用量】煎服,3~9g。

适宜人群

1. 适宜阳痿、宫冷不孕阳虚性高血压、更年期症人群。

2. 阴虚火旺阳强易举者禁服。

食疗作用有雄激素样作用;能提高机体免疫功能;能扩张周血管,改善微循环,增加血流量,增加冠脉流量;有镇咳祛痰、抗缺氧镇静、抗惊厥作用;对脊髓灰质炎病毒及多种肠道病毒有抑制作用。

[用途]用于肾阳虚,阳痿尿频,不孕;风湿痹痛,肢体麻木拘挛,筋骨痿软,步履艰难;肾阳虚,喘咳短气

[用法]一日~15g。浸酒,煎汤,煎膏滋等。

[附方]

1,淫羊藿酒:淫羊藿100g。用白酒约500g浸泡。每次饮1小杯。

源于《普济方》。本方专以淫羊藿温肾壮阳。用于肾虚阳痿,腰膝酸软

2,黄芪羊藿汤:黄芪30g,淫羊藿15g,五味子6g。煎汤饮。

本方以黄芪补肺益气,淫羊藿温肾阳,五味子补肾敛肺。用于肺肾两虚,喘咳短气。

淫羊藿味辛、甘,性温;归肝经;体轻气雄,可升可降;

具有壮肾阳,坚筋骨,祛风湿;

主治阳痿,遗精早泄,精冷不育,尿频失禁,肾虚喘咳,腰膝酸软,筋骨挛急,风湿痹痛,半身不遂,四肢不仁。 

别名大全

别名】箭叶淫羊藿,心叶淫羊藿,仙灵脾,仙灵毗,放杖草,弃杖草,三枝九叶草,锕丝草,肺经草,三叉骨,三角莲,三叉风,羊角风,牛角花,铁菱角,铁打杵,黄连祖,干鸡筋,千两金,刚前。

商品名】大叶淫羊藿:又名淫羊藿。为植物淫羊藿的全草。

小叶淫羊藿:又名心叶淫羊藿。为植物心叶淫羊藿的全草。

箭叶淫羊藿。为植物箭叶淫羊藿的全草。

均以梗少叶多、色黄绿、干燥、不破碎者为佳。

处方名】淫羊藿,淫羊火,羊藿,仙灵脾,炒淫羊藿,酒淫羊藿等。

处方中写淫羊藿,淫羊火、羊藿、仙灵脾均指生淫羊藿。为原药材去杂质,切段生用入药者。

炒淫羊藿为净淫羊藿段用文火微炒后入药者。

酒淫羊藿为净淫羊藿段用黄酒淋洒拌匀,微闷,再用文火炒干入药者。祛风除湿功效增强。 

临床应用

1.治疗小儿麻痹症

取淫羊藿、桑寄生等量,制成每2毫升含生药各1克的注射液。急性期肌肉注射为主,配合穴位注射。肌肉注射每次2毫升,每日2次,连续20天。恢复期及后遗症期以穴位注射为主,配合肌肉注射。穴位注射按常规取穴,每穴注射1~2毫升,隔日1次,连续20天,休息半月再继续治疗。治疗各期小儿麻痹症共246例,其中急性期患者34例,痊愈8例,基本痊愈16例,显著有效7例,有效2例,无效1例;恢复期患者43例,痊愈21例,有效15例,进步5例,无效2例;后遗症期患者共169例,痊愈及基本痊愈9例,显著有效及有效129例,无效31例。据观察,本品对急性期及刚进入恢复期的病例疗效显著,恢复较快。对后遗症期也有一定效果,用药后患肢普遍有发热、有劲等感觉,有效病例可见肌肉逐渐恢复,患肢增粗;其中以一下肢麻痹者疗效较好,上肢麻痹及年龄较大者疗效较差。用药后除有口干现象外,未见其它副作用。 

2.治疗神经衰弱

一用3%淫羊蕾煎液游子透入法,每日1次,10~20次为一疗程。少数患者另服镇静剂。观察104例,痊愈22例,显著进步21例,进步46例,无效15例。疗程长者疗效较好;治疗后症状开始好转愈早,疗效愈好,而治疗15次病情仍无好转者,即使继续治疗,疗效亦不显著,且不巩固。少数病例治疗初期可出现轻度反应或症状暂时加重,但继续治疗即迅速消失。二用20%淫羊藿酊每次5毫升,每日3次饭前服,连续2~3月。治疗50例,约有80%患者治后症状消除或减轻。服药期间未见不良反应,但不适用于兴奋过程占优势或性欲亢进,及高血压患者。 

3.治疗慢性气管炎

以单味淫羊藿丸观察1000余例,一疗程的有效率为74.6%,近期控制和显效率为22.1%。如配合矮地茶等组成复方治疗,疗效有所提高。实践证明,单纯型的疗效优于喘息型,年龄大者疗效较差,但病程长短与疗效无明显关系;祛痰、镇咳作用较好,平喘较差;经治两个疗程者比一个疗程的近期控制和显效率有显著提高。观察中曾对经治一疗程的110例进行随访,结果半年后的有效率为59.1%,较原来疗效下降26.1%。制剂及用法:取淫羊藿茎、叶(干品),以其总量的80%煎取浓汁,20%研粉,两者混合为丸。每日量相当于生药1两,两次分服。治疗中曾以相当于生药5钱和1.5两的剂量(一日量),分别对部分病例进行观察,结果疗效与日服1两者均基本相似。服药后部分病例有轻微反应,以口干恶心为多见,其次为腹胀头晕,一般可自行消失。 

4. 对内分泌的作用

淫羊藿能促进性功能是由于精液分泌亢进,精囊充满后,刺激感觉神经,间接兴奋性欲而引起。

淫羊藿主要成分淫羊藿 能明显促进幼年小鼠附睾精囊腺的发育,淫羊藿 具有雄性激素样作用。 

5. 对免疫系统功能的影响

肾虚病人T细胞数量、淋转率、抗体抗原以及网状内皮系统吞噬功能低下,而经过淫羊藿等补肾药治疗均可提高。

研究表明,淫羊藿多糖有增强机体免疫功能的作用,淫羊藿多糖通过对脾脏抗体生成细胞的影响,既增加脾脏抗体生成细胞数,又促进每个浆细胞产生抗体。

抗衰老作用,淫羊藿可以从不同方面影响衰老机制。如影响细胞传代,延长生长期,调节免疫和分泌系统,改善机体代谢和各器官功能。根据中医“正气虚”可导致衰老的理论。采用“扶正固本”的治则,保持正常的肾上腺皮质功能和免疫功能,可推迟老化进程和防止老年病的发生。而淫羊藿总黄酮具有增强T细胞免疫和B细胞免疫以及肾上腺皮质的功能,说明淫羊藿的延缓衰老作用与免疫系统的功能有关。 

6.对心血管系统的作用

用淫羊藿煎剂和提取物对垂体后叶素引起的大鼠心肌缺血有一定保护作用。

降压作用,淫羊藿煎剂及水煎乙醇浸出液给兔(2.5ml/kg)、猫(2ml/kg)及大鼠(4ml/kg)静注,均呈降压作用。其中以对兔作用最明显。 

7.对血液系统的作用

淫羊藿煎剂、多糖和总黄酮对血小板聚集性的作用比较,健康人口服淫羊藿煎剂后,红血球压积明显减少,红细胞电泳时间缩短,血沉加快,从而使全血比粘度明显降低。 

8.对代谢的影响

淫羊藿有促进DNA合成的作用。 

9.抗骨质疏松作用

实验证明,淫羊藿具有促进骨髓细胞DNA的合成作用,说明淫羊藿具有良好的防治骨质疏松的作用。 

10.对性机能的影响

淫羊藿有催淫作用,这种作用由于精液分泌亢进,精囊充满后,刺激感觉神经,间接兴奋性欲而起;用淫羊藿或日本产淫羊藿制成的流浸膏,对狗虽不能表现举尾反应,但可知其有促进精液分泌的作用,其叶及根部作用最强,果实次之,茎部最弱;以前列腺、精囊、提肛肌增加重量的方法(小鼠)证明淫羊藿提取液具有雄性激素样作用,其效力较蛇床子弱,但强于始蚧及海马,注射其提取液20~40毫克,其效力相当于7.5微克睾丸素。淫羊藿煎剂用于摘除两侧卵巢的小鼠,证明无雌性激素的作用,对大鼠交配率、排卵周期、家兔小便中雌性激素的排出均无影响,其热水及冷水浸剂结果亦同。日本产淫羊藿乙醇提取物对正常及去卵巢雌性小鼠的性周期无影响,亦不增加子宫、卵巢的重量。 

11.对微生物的影响

淫羊藿煎剂试管内对脊髓灰质炎病毒有显著的抑制作用,在药物与病毒接触1小时内,即表现灭活作用,对其他肠道病毒亦能抑制;对白色葡萄球菌金黄色葡萄球菌有显著抑菌作用,对奈氏卡他球菌肺炎双球菌流感嗜血杆菌有轻度抑制作用。1%浓度对人型结核杆菌有抑菌效力。 

12.镇咳、祛痰与平喘作用

淫羊藿的各种制剂中,以茎叶鲜品提取物C及淫羊藿复方Ⅱ号(淫羊藿:桉叶洋金花=8:2:1)有一定的祛痰作用(小鼠酚红法),乙酸乙酯提取物初步认为有镇咳作用(SO2引起小鼠咳嗽方法),对豚鼠支气管哮喘的平喘作用不够理想。 

13.其他作用

淫羊藿提取液对家兔有降压作用,小量使尿分泌增加,大量则反而抑制之,对离体兔肠有抑制作用,离体子宫则先兴奋后抑制,口服能使高血糖大鼠血糖下降,淫羊藿中含有维生素E(鸡鉴定法)。

仙灵脾(箭叶淫羊藿)煎剂及醇提溶液对麻醉家兔、正常和肾型高血压大白鼠都可使血压下降,关于仙灵脾的降压原理有认为主要是由于周围血管扩张所致,也有认为主要由于血管运动中枢的抑制。二仙合剂(仙灵脾、黄柏、当归、知母、仙茅、巴戟天)对麻醉猫、犬的急性实验及高血压犬均表现降压作用,对大白鼠神经型、肾型、睾丸切除型高血压具有显著降压作用,对大白鼠肾上腺烫伤型及卵巢切除型的降压不显著,经初步分析二仙合剂中以黄柏和仙灵脾为主要降压成分。

毒性:日本产淫羊藿能使蛙的瞳孔扩大,使小白鼠随意运动增加,反射机能亢进,往往发生轻度痉挛,遂至呼吸停止而死,心脏于呼吸停止后一定时间内持续搏动。

淫羊藿茎叶含有淫羊藿甙和挥发油。经证实,淫羊藿有雄性激素样的作用,其功效强于蛤蚧和海马。临床显示,它通过促进精液分泌,使精囊充满精液后,反过来又能刺激感觉神经,从而激发性欲而致阴茎勃起。同时,淫羊藿还可以抑制血管运动中枢,扩张周围血管,使血压下降,并能镇咳、祛痰、平喘,对脊髓灰质炎病毒、白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等也有显著的抑制作用。

淫羊藿在临床上主要用于治疗生殖、骨关节、呼吸系统疾病。淫羊藿配伍熟地、当归、白术枸杞、杜仲、仙茅、巴戟天、山茱萸、蛇床子、韭菜子、肉苁蓉、制附子、肉桂,称为“赞育丹”,可治阳痿、早泄。淫羊藿配伍威灵仙、苍耳子、川芎,可治关节疼痛。淫羊藿不拘多少,煎汤漱口,可治牙痛。取淫羊藿加矮地茶煎汤服用,可治慢性支气管炎,其祛痰镇咳作用比较明显。取淫羊藿与黄芪、党参附子细辛麻黄等煎煮同用,可治病态窦房结综合征房室传导阻滞

但需要提醒的是,有口干、手足心发热、潮热盗汗等症状,属中医学阴虚相火易动者,则不宜服用淫羊藿。 

化学成分

1.鉴别

取本品粉末0.5g,加乙醇10ml,温浸30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加乙醇 1ml使溶解,作为供试品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取供试品溶液和[含量测定]项下的对照品溶液各10μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶H薄层板上,以醋酸乙酯-丁酮-甲酸-水(10:1:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm) 下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的暗红色斑点;喷以三氯化铝试液,再置紫外光灯(365nm) 下检视,显相同的橙红色荧光斑点。 

2.含量测定

总黄酮 精密量取淫羊藿苷测定项下供试品溶液0.5ml,置50ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,作为供试品溶液。另取淫羊藿苷对照品,加甲醇制成每1ml含10μg的溶液,作为对照品溶液。分别取供试品溶液和对照品溶液,以试剂为空白,照分光光度法(附录Ⅴ A),在270nm波长处测定吸收度,计算,即得。

本品叶片按干燥品计算,含总黄酮以淫羊藿苷(C33H40O15)计,不得少于5.0%。

淫羊藿苷 照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;乙腈-水(30:70)为流动相;检测波长为270nm。理论板数按淫羊藿苷峰计算应不低于1500。

对照品溶液制备 精密称取淫羊藿苷对照品适量,加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液,即得。

供试品溶液的制备 取本品叶片粉末(过40目筛)约0.2g[同时另取本品叶片粉末测定水分(附录Ⅸ H 第一法)],精密称定,置50ml具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇20ml,密塞,称定重量,超声处理1小时,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。

本品叶片按干燥品计算,含淫羊藿苷(C33H40O15) 不得少于0.50% 。

淫羊藿茎、叶含淫羊藿甙,叶尚含挥发油、蜡醇、卅一烷、植物甾醇、鞣质、油脂。脂肪油中的脂肪酸有棕榈酸、硬脂酸油酸亚油酸

淫羊藿苷、藿羊淫次苷、藿羊淫新苷、有机酸、脂肪酸、生物碱、挥发油等成分。

具有增强内分泌系统的分泌功能、激素样作用、促进蛋白质合成、调节细胞代谢、增强免疫功能、抗衰老、抗心肌缺氧、降压、抗血小板聚集、抗炎、抗菌、抗病毒、袪痰、镇咳、降糖及性激素样作用等药理作用。

本品含有淫羊藿苷、木兰碱、淫羊藿素、术脂素和维生素E 等。自东北淫羊藿( Epimedium koreanumNakai)的地上部分, 分离得到4 个单体化合物, 根据理化数据和光谱分析鉴定为: 金丝桃苷( hype rin ) 、淫羊藿苷Ⅱ( icarisidⅡ)、淫羊藿苷Ⅰ ( icarisidⅠ ) 和淫羊藿苷( icariin )。自蛇床子和淫羊藿中, 也可采用有机溶剂提取、硅胶柱分离波谱鉴定而得到单体蛇床子素( osthol )和淫羊藿苷( ica riin)。 

本草文献

【性味】辛甘,温。

①《别录》:"无毒。"

②《药性论》:"味甘,平。"

③《蜀本草》:"温。"

④《滇南本草》:"性微温,味微辛。"

【归经】入肝、肾经。

①《滇南本草》:"入肝、肾二经。"

②《纲目》:"手、足阳明,三焦命门。"

③《本草经疏》:"入手厥阴,足少阴、厥阴。"

【功用主治】补肾壮阳,祛风除湿。治阳痿不举,小便淋沥,筋骨挛急,半身不遂,腰膝无力,风湿痹痛,四肢不仁。

①《本经》:"主阴痿绝伤,茎中痛。利小便,益气力,强志。"

②《别录》:"坚筋骨。消瘰疬、赤痈;下部有疮,洗,出虫。"

③《日华子本草》:"治一切冷风劳气,补腰膝,强心力,丈夫绝阳不起,女子绝阴无子,筋骨挛急,四肢不任,老人昏耄,中年健忘。"

④《医学入门》:"补肾虚,助阳。治偏风手足不遂,四肢皮肤不仁。"

【用法与用量】内服:煎汤,1~3钱;浸酒、熬膏或入丸、散。外用:煎水洗。

【宜忌】阴虚而相火易动者忌服。

①《本草经集注》:"薯蓣为之使。"

②《日华子本草》:"紫芝为使。得酒良。"

③《本草经疏》:"虚阳易举,梦遗不止,便赤口干,强阳不痿并忌之。"

【选方】①治偏风,手足不遂,皮肤不仁:仙灵脾一斤,细锉,以生绢袋盛,于不津器中,用无灰酒二斗浸之,以厚纸重重密封,不得通气,春夏三日,秋冬五日。每日随性暖饮之,常令醺醺,不得大醉。(《圣惠方》)

②治风走注疼痛,来往不定:仙灵牌一两,威灵仙一两,芎藭一两,桂心一两,苍耳子一两。上药,捣细罗为散。每服,不计时候,以温酒调下一钱。(《圣惠方》仙灵脾散)

③治目昏生翳:仙灵脾、生王瓜(即小栝楼红色者)等分。为末,每服一钱,茶下,日二服。(《圣济总录》)

④治牙疼:仙灵脾,不拘多少,为粗末,煎汤漱牙齿。(《奇效良方》固牙散)

【名家论述】①《纲目》:"淫羊藿,性温不寒,能益精气,真阳不足者宜之。"

②《本草经疏》:"淫羊藿,其气温而无毒。《本经》言寒者,误也。辛以润肾,甘温益阳气,故主阴痿绝阳,益气力,强志。茎中痛者,肝肾虚也,补益二经,痛自止矣。膀胱者。州都之官津液藏焉,气化则能出矣,辛以润其燥,甘温益阳气以助其化,故利小便也。肝主筋肾主骨益肾肝则筋骨自坚矣。辛能散结,甘能缓中,温能通气行血,故主瘰疬赤痈,及下部有疮,洗出虫。"

③《本草述》:"淫羊藿,《本经》首主阴痿绝伤,《日华子》亦首言其疗男子绝阳,女子绝阴,则谓入命门、补真阳者是也。盖命门为肾中之真阳,即人身之元气也,其所谓绝阳绝阴,不本之元气,何以嘘之于既槁。所谓益气力,强志,并治冷气劳气,筋骨挛急等证,皆其助元气之故。至若茎中痛,小便不利,皆肝肾气虚所致,此味入肾而助元阳,即是补肾气,而肝肾固同一治也。老人昏耄,中年健忘,皆元阳衰败而不能上升者也。以是思功,功可知矣。须知此味以降为升,其升由于能降也。"

④《本草正义》:"淫羊藿,禀性辛温,专壮肾阳,故主阴痿,曰绝伤者,即阳事之绝伤也。茎中痛,亦肾脏虚寒。利小便者,指老人及虚寒人之阳事不振,小便滴沥者言之,得其补助肾阳而小便自利,非湿热蕴结,水道赤涩者可比,读书慎勿误会。益气力、强志、坚筋骨,皆元阳振作之功,然虚寒者固其所宜,而阴精不充,真阳不固者,万不可为揠苗之助长也。消瘰疬、赤痈,盖亦因其温通气血,故能消化凝结。然疬疡之病,由于阴血不充,肝阳燔灼,而煎熬津液,凝结痰浊者为多,幸勿误读古书,反以助其烈焰。洗下部之疮,则辛燥能除湿热,亦犹蛇床子洗疮杀虫耳。《日华》主丈夫绝阳,女子绝阴,一切冷风劳气,筋骨挛急,四肢不仁,补腰膝,则辛温之品,固不独益肾壮阳。并能通行经络,祛除风寒湿痹。但《日华》又谓治老人昏耄,中年健忘,则未免誉之太过。而景岳且谓男子阳衰,女子阴衰之艰于子嗣者,皆宜服之,则偏信温补,其弊滋多,更非中正之道矣。石顽谓一味仙灵脾酒,为偏风不遂要药,按不遂之病有二因:一为气血俱虚,不能荣养经络,或风寒湿热痹着之病,古人之所谓痹症是也,其来也缓;一为气血上冲,扰乱脑神经而忽失其运动之病,今之所谓中风,西医之所谓脑经病是也,其病也暴。仙灵脾酒,止可治风寒湿痹之不遂,并不能治气血两虚之不遂,而血冲脑经之不遂,更万万不可误用。"

陶弘景曾说:“服此使人好为阴阳。西川北部有淫羊,一日百遍合,盖食藿所致,故名淫羊藿。”《纲目》云:“豆叶曰藿,此叶似之,故亦名藿。仙灵脾、千两金、放杖、刚前,皆言其功力也。鸡筋、黄连祖,皆因其根形也” 

烹饪指导

1. 凡肾阳不足,阳痿不举,梦泄劲遗精乾,可与菟丝子、巴戟天、肉桂等配伍。

2. 凡肝肾志虚腰膝酸办乾,可与杜仲、川狗脊等同用,以补肾强腰。 

中药溯源

在中药里,有一味强阳补肾的中药———淫羊藿。相传,这个名字的得来和入药还颇有一番不同寻常的经历呢!

据记载,南北朝时的著名医学家陶弘景是个业精于勤、对中医药具有执着追求的人。一日采药途中,他忽听一位老羊倌对旁人说:有种生长在树林灌木丛中的怪草,叶青,状似杏叶,一根数茎,高达一、二尺。公羊啃吃以后,阴茎极易勃起,与母羊交配次数也明显增多,而且阳具长时间坚挺不痿。谁知说者无心,听者有意。陶弘景暗自思忖:这很可能就是一味还没被发掘的补肾良药。于是,他不耻下问,虚心向羊倌实地请教,又经过反复验证,果然证实这野草的强阳作用不同凡响。后将此药载入药典,并由此得名“淫羊藿”。

淫羊藿,为小檗科多年生草本淫羊藿、心叶淫羊藿或箭叶淫羊藿的茎叶,主产于陕西、辽宁、山西、湖北、四川、广西等地。中医学认为淫羊藿性味辛甘、温,有补肾壮阳、祛风除湿的功效。淫羊藿茎叶含有淫羊藿甙和挥发油。经证实,淫羊藿有雄性激素样的作用,其功效强于蛤蚧和海马。临床显示,它通过促进精液分泌,使精囊充满精液后,反过来又能刺激感觉神经,从而激发性欲而致阴茎勃起。同时,淫羊藿还可以抑制血管运动中枢,扩张周围血管,使血压下降,并能镇咳、祛痰、平喘,对脊髓灰质炎病毒、白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等也有显著的抑制作用。淫羊藿在临床上主要用于治疗生殖、骨关节、呼吸系统疾病。淫羊藿配伍熟地、当归、白术、枸杞、杜仲、仙茅、巴戟天、山茱萸、蛇床子、韭菜子、肉苁蓉、制附子、肉桂,称为“赞育丹”,可治阳痿、早泄。淫羊藿配伍威灵仙、苍耳子、川芎,可治关节疼痛。淫羊藿不拘多少,煎汤漱口,可治牙痛。取淫羊藿加矮地茶煎汤服用,可治慢性支气管炎,其祛痰镇咳作用比较明显。取淫羊藿与黄芪、党参、附子、细辛、麻黄等煎煮同用,可治病态窦房结综合征和房室传导阻滞。但需要提醒的是,有口干、手足心发热、潮热、盗汗等症状,属中医学阴虚相火易动者,则不宜服用淫羊藿。

参看